TPHCM Tuyển nữ phục vụ TH-COFFEE nguyên chất

#1
Cần tuyển nhân viên làm theo ca hoặc toàn thời gian:
- Ca 1: từ 7h đến 15h
-Ca 2: từ 15h đến 21h
Sinh viên có thể làm 4 tiếng chi phù hợp với lịch học
Lương 14k/h bao cơm nếu làm 8 tiếng
Chủ vui vẽ thân thiện dễ tính
Trung thực chịu khó. Chưa biết sẽ hướng dẫn đào tạo. Làm lâu dài sẽ có cơ hội phát triển
Địa chỉ: 1020 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Bùnh Tân
55 Đỗ Thừa Luông, Tân Quy, Tân Phú
Liên hệ: 0903.674675 Thế