Cộng đồng việc làm sinh viên Việt Nam

Thông tin chung

Thông báo

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Thắc mắc - Góp ý

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Sinh viên tìm việc

Nhân viên bán hàng

Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Nhân viên phục vụ

Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Nhân viên kinh doanh

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Nhân viên giao hàng

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Nhân viên bảo vệ

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Nhân viên thu ngân

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

CTV làm online

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngành nghề khác

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Làm bán thời gian

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Làm gia sư

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
41
Bài viết
41
Thành viên
4
Thành viên mới nhất
Hoàng thanh thế