Cộng đồng việc làm sinh viên Việt Nam

Thông tin chung

Thắc mắc - Góp ý

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Sinh viên tìm việc

Nhân viên bán hàng

Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Nhân viên phục vụ

Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Nhân viên kinh doanh

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Nhân viên giao hàng

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Nhân viên bảo vệ

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Nhân viên thu ngân

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

CTV làm online

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngành nghề khác

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Làm bán thời gian

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Làm gia sư

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
44
Bài viết
44
Thành viên
9
Thành viên mới nhất
phạm ngọc ngân hà